S-204841

Daniel Chan 陳廸斌

工商部葵涌中心分行 (電話: 2387 3282)
$2,452 萬 (售)
建: 4,626 呎 ( $5300/呎 )
停車場,貨台齊備,交通四通八達
$1,802 萬 (售)
建: 3,400 呎 ( $5300/呎 )
停車場,貨台齊備,交通四通八達
$308 萬 (售)
建: 765 呎 ( $4026/呎 )
投資好,回報高
$9,000 (租)
建: 567 呎 ( $15.87/呎 )
企理單位,歡迎約睇
$51,630 (租)
建: 1,721 呎 ( $30.00/呎 )
高樓底,連天台,歡迎約睇
$248 萬 (售)
建: 440 呎 ( $5636/呎 )
細單位,投資好,歡迎約睇
$300 萬 (售)
建: 567 呎 ( $5291/呎 )
企理裝修,歡迎約睇
$10,800 (租)
建: 500 呎 ( $21.60/呎 )
全新工作室,近地鐵站
$290 萬 (售)
$8,500 (租)
建: 542 呎 ( $5350/呎 )
開揚景,歡迎約睇
$66,510 (租)
商(寫字樓)
建: 2,217 呎 ( $30.00/呎 )
樓底高,歡迎約睇